Rakennussuunnittelu

Rakennuspiirustukset

Rakennusten  korjaus- ja saneeraussuunnittelu

Tarjouspyyntöasiakirjat

Urakkasopimukset

Rakennus- tai toimenpideluvan hakeminen

Tontinkuivatussuunnittelu

Salaoja- ja sadevesisuunnittelu

Konsultointi

Valvonta

Työturvallisuuskordinaattorin tehtävät

Energiatodistukset


Tekniset piirustukset

Ark-kuvat

Rakennepiirustukset

Mitoitukset3D-mallinnus

3d-mallinnuksella saa lähes valokuvamaiset havainnekuvat rakennettavasta kohteesta.Energiatodistukset

Uudis- ja olemassa olevien rakennusten energiatodistukset.

Olemassa olevan pientalon energiatodistus Kajaanin kaupungin alueella 300€.